Naujienos

Atnaujinome sąsają su VATARAS (valstybės tarnautojų registras). Sukurta dvipusė išplėstinė sąsaja VATARAS su sistema Bonus, apimanti apsikeitimą atostogų, komandiruočių, neatvykimų, organizacinės struktūros, registrų, darbuotojų bei etatų duomenimis. Jokio duomenų dubliavimo eksploatuojant sistemą Bonus.

Plačiau >
2016 01 18
Išleista nauja dokumentų valdymo sistemos Labbis DVS versija Logas - procesų ir dokumentų valdymui.

Plačiau >
Savo darbuotojams, klientams, partneriams, verslo ir viešojo sektoriaus įmonėms pristatome naują įmonės Labbis ženklą bei produktų Labbis, Logas, Konto ir Bonus prekinius ženklus.

Plačiau >
Pritaikius unikalų technologinį sprendimą daugiau nei 2200 darbuotojų darbo užmokestis skaičiuojamas tik 14 min.

Plačiau >
Sukurta nauja sistemos Bonus sąsaja su SODRA. Nuo šiol iš sistemos Bonus perduodama išsami informacija apie nedarbingumą ir, žinoma, įdiegtas automatinis visų duomenų sukėlimas bei automatinis ataskaitų parengimas.

Plačiau >
Išleista nauja sistemos Labbis 4 versija Labbis4.PRO, apjungianti dokumentų valdymą, personalo valdymą, finansų valdymą ir apskaitą bei daug kitų sistemų. Naudojama vieninga naudotojų teisių ir vaidmenų sistema bei naudotojų autentifikavimo priemonės, bendri registrai, užduotys, procesai ir dokumentai. Vieningi naudotojo sąsajos elementai bei įrankiai sistemos konfigūravimui, duomenų paieškai, peržiūrai ir išvedimui bei ataskaitų rengimui.

Plačiau >