Sėkmės istorijos

Ernst & Young

Darbo užmokesčio ir personalo valdymo sistemos diegimo projektas

Tarptautinė audito, apskaitos, mokesčių, teisinių, verslo ir įmonių sandorių konsultacijų įmonė „Ernst & Young“ yra viena pirmaujančių audito įmonių visame pasaulyje. Vykdydama savo veiklą ir sparčiai plėsdama klientų ratą, įmonė „Ernst & Young“, pasitikėdama Labbio specialistais, sėkmingai naudojasi įdiegtomis personalo, darbo laiko ir darbo užmokesčio sistemomis. Įmonės veiklos specifika skatina nuolat investuoti į verslo valdymo sistemų tobulinimą atsižvelgiant į įmonės ir jos klientų poreikius.

Jau apie 20 aptarnaujamų įmonių darbo užmokesčio apskaitai vesti „Ernst & Young“ naudoja Labbio programą Bonus, tačiau personalo valdymo funkcijos paskirtos atlikti įmonėms savarankiškai, kas suteikia Bonus sistemai unikalią galimybę – būti išskaidytai – viena sistemos dalis eksploatuojama „Ernst & Young“, o kita – įvairių ir visiškai skirtingų įmonių esančių skirtingose pasaulio šalyse. Bonus sistema viską apjungia ir pateikia galutinę informaciją vieningoje duomenų bazėje. Dirbant šiuo principu besijungiančių įmonių skaičius plečiasi ir ateityje „Ernst & Young“ tokiu principu planuoja teikti paslaugas net 100 skirtingų įmonių visame pasaulyje.

Kadangi „Ernst & Young“ aptarnaujamos įmonės pasklidę po visą pasaulį, Labbis pasirūpino, kad prie darbo laiko modulio galėtų jungtis ir užsienio įmonių darbuotojai, nepaisant to kuriam pasaulio krašte jie yra. Kur tik siekia interneto ryšys – galimas prisijungimas.

Lietuvos bankas

Labbis4.PRO ir Bonus sistemų diegimas

Lietuvos bankas siekdamas dar efektyvesnio, paprastesnio ir patogesnio savo veiklos valdymo, iškėlė Labbis sistemai papildomus tikslus ir uždavinius, kurie atliekami tokia seka:

 1. Priskaitymai ir atskaitymai perkeliami iš Bonus į Labbis4.PRO;
 2. Labbis4.PRO sistemoje formuojami pavedimai Sodrai, VMI ir antstoliams;
 3. Pavedimai perduodami atgal į Bonus;
 4. Bonus perkelia duomenis į DIS (pavedimų sistemą);
 5. Iš DIS pavedimų sistemos gautas atsakymas dėl pervedimo būsenos patvirtinimo perkeliamas į Bonus ir į Labbis4.PRO;
 6. Po būsenos patvirtinimo gavimo Labbis4.PRO formuojamos ataskaitos: standartinės DK, skolos, žiniaraščiai sąskaitai ir t.t.;
 7. Duomenys iš Labbis4.PRO taip pat perkeliami į IVAIS (biudžetas) ir FAIS (finansai).

Sistemos įdiegimas ir jos patobulinimai, tikime, stipriai prisideda prie veiklos procesų efektyvumo didinimo ir priartina prie vienos iš strateginių Lietuvos banko krypčių – siekimo tapti vienu iš trijų efektyviausių centrinių bankų Šiaurės ir Baltijos šalių regione.

UAB "Rūta"

Veiklos procesų valdymo sistemos diegimas

UAB „Rūta“ pasitikėdama Labbis komanda iš esmės patobulino savo verslo ir finansų valdymo bei gamybos procesus. Įdiegta pilna veiklos procesų valdymo sistema:

 • Užsakymai pardavimui;
 • Automatinis užsakymų gamybai sukūrimas;
 • Gamybos vykdymas;
 • Pajamavimas;
 • Automatinis pardavimų sukūrimas.

UAB „Rūta“ nuolat siekia tobulinti gamybos technologijas, gaminamus produktus bei teikiamas paslaugas, todėl įmonei sukurtas papildomas „Laboratorijos“ modulis leidžiantis tiksliai suskaičiuoti reikiamą žaliavų kiekį atsižvelgiant į norimą pagaminti produkcijos kiekį, paskaičiuotas reikiamas žaliavų kiekis perkeliamas į technologines korteles ir vykdomas perskaičiavimas.

Sistemos dėka taip pat sėkmingai vykdoma visa gamybos apskaita, sandėlių valdymas, pardavimo užsakymų ir pačių pardavimų valdymas.

Pardavimų fiksavimui atliktos integracijos su delninukais, tokiu būdu užsakymai pardavimui sujungiami su sistema ir kasos aparatais.

Įdiegus Labbis sistemą, tikime, kad UAB „Rūta“ veiklos rezultatyvus ir efektyvumas stipriai padidės.

UAB “SCT Lubricants”

Labbis4.PRO sistemos diegimas

UAB “SCT Lubricants” šiuo metu esanti viena moderniausių gamyklų Europoje, neatsilikdama nuo IT sistemų naujovių ir nuolatinio tobulinimo, savo įmonės finansų valdymus ir gamybos procesų valdymą patikėjo Labbis specialistams. Finansų valdymas ir apskaitos tvarkymas tapo žymiai paprastesnis ir efektyvesnis. Įdiegtos sistemos dėka sėkmingai vykdomas sandėlių valdymas, vedamos ilgalaikio turto, gamybos ir darbo užmokesčio apskaitos.

Sistema yra skirta valdyti ir stebėti verslo procesą ir fiksuoti operacijas visose „SCT Lubricants“ verslo grandyse:

 • Užsakymai pardavimui importuojami į sistemą iš gautų MS Excel failų;
 • Formuojami užsakymai gamybai;
 • Vykdomi užsakymai;
 • Pagaminti kiekiai rezervuojami konkretiems užsakymams – pardavimui;
 • Pardavimai/atkrovimai.

Įmonė dirba su ES ir trečiųjų  šalių tiekėjais ir pirkėjais, todėl apskaita vedama skirtingomis valiutomis. Apskaitomas muitinės sandėlis, sistemos dėka muitai mokami ne tada kai atvyksta į sandėlį, o tada kai žaliava būna panaudota ir žinoma produkcijos gavėjų šalis. Sistemoje taip pat valdomos bazinių produktų dedamosios dalys galutiniuose produktuose, skaičiuojamos procentinės dalys ir pagrindžiamas reeksportas tokiu būdu įmonėje sumažinamos finansinės išlaidos, kurios skiriamos muitams.

Labbis sistema UAB„SCT Lubricants“ suteikė galimybę pagrįsti savo sprendimus operatyvia, išsamia ir koncentruota informacija, ko pasekoje, įmonė atrado būdų kaip sutaupyti ne tik finansines lėšas, bet ir laiko sąnaudas.

UAB „Kauno autobusai“

Verslo valdymo sprendimas Labbis4.PRO

UAB „Kauno autobusai“ siekdama mažinti įmonės veiklos kaštus, taupyti lėšas, mažinti bendrovės biurokratinę naštą ir didinti veiklos efektyvumą, ėmėsi maksimalaus įmonės veiklos optimizavimo plano. Buvo įdiegtas pilnas verslo valdymo sprendimas, kuris apima transporto priemonių remonto apskaitą, pirkimų valdymo grandinę, sandėlių ir pardavimų apskaitą, grynųjų pinigų inkansavimą, ir, žinoma, finansų, personalo ir dokumentų valdymą, bei administravimo procesą.

Sprendimas automatizuoti transporto priemonių techninių parametrų kontrolę (transporto priemonių remonto, techninės apžiūros, kuro ir kitų skysčių, tokių kaip tepalai ar aušinimo skystis, užpylimą) ir elektroninę apskaitą leido sumažinti laiko, kuris buvo skirtas diagnostikai, sąnaudas.

Kuro apskaitos pagalba, kurioje fiksuojami kelionės lapai ir kuro sunaudojimas pagal normas skirtingais sezonais, įgyvendinta ekologiško vairavimo skatinimo idėja.

Automatizavus inkasacijos procesą, įmonė išsprendė visą parą inkasaciją turėjusių vykdyti darbuotojų problemą.

Diegiant informacines technologijas ir skaitmenizuojant UAB “Kauno autobusai” valdymą, Labbis padėjo įmonei įgyvendinti išmanios įmonės koncepciją.

Billing

Sprendimas mokesčių skaičiavimui ir rinkliavų administravimui

UAB „Labbis“ išplėtė veiklos valdymo sistemos Labbis4.PRO funkcionalumą: sukūrė universalią sistemą įvairių mokesčių ir rinkliavų skaičiavimui bei jų administravimui (Billing). Sistema taikoma pastatų priežiūros, nekilnojamo turto nuomos, atliekų tvarkymo bei kitokių mokesčių ar rinkliavų skaičiavimui ir valdymui. Sistema puikiai tinka didelės apimties sąskaitų rengimui bei jų pateikimui klientams. Šios sistemos vartotojais gali būti tiek verslo įmonės, tiek biudžetinės įstaigos. Sukurtas portalas išorės vartotojams, skirtas teikti pranešimus ir dokumentus bei pasiekti informaciją. Taip pat papildomai sukurta duomenų saugykla analitinių ataskaitų rengimui bei duomenų archyvavimui.

Šio sprendimo apimtyje jau įgyvendinta daug didelių ir mažų projektų: didžiausias 250 000 abonentų, mažiausias 30 000 abonentų.

Žemės nuomos mokesčio apskaita

Sprendimas Žemės nuomos mokesčio apskaitai ir administravimui

Labbis4.PRO sistemos komponentė Billing (Mokesčių skaičiavimas ir rinkliavų administravimas) sėkmingai pritaikyta žemės nuomos mokesčio (ŽNM) skaičiavimui ir administravimui savivaldybėse. Sukurtas Portalas ŽNM mokėtojams – patogiam informacijos pasiekimui bei mokėjimų vykdymui per e.valdžios vartus (VIISP). Sistema jau sėkmingai eksploatuojama 12 savivaldybių ir šiuo metu diegiama dar keliose savivaldybėse. Sprendimas apima pilną ŽNM skaičiavimo ir administravimo procesą: naujo periodo atidarymą, duomenų importą, pasirengimą skaičiavimui, skaičiavimus, deklaracijų rengimą ir tikrinimą, atsiskaitymų valdymą, darbą su skolininkais bei periodo uždarymą. Sukurtos integracijos su Nekilnojamo turto registru ir Gyventojų registru. Apie ŽNM sprendimo privalumus kalba jos vartotojai:

Dalia Kupratienė, Kauno rajono savivaldybės Vedėjo pavaduotoja: „Įdiegus Labbis ŽNM sistemą taupome savivaldybės lėšas, nes daug rečiau kreipiamės į registrų centrą dėl importo klaidų.”

Česė Ulbinaitė, Varėnos rajono savivaldybės Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja: „Didžiausias ŽNM sistemos privalumas - periodų valdymas. Galiu atlikti koregavimus už praėjusius laikotarpius, o sistema pati parengia duomenis apskaitai.”

Kultūros paveldo departamentas (KPD)

Portalo KPEPIS sukūrimas ir KVR modernizavimas

Sukurta Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinė sistema (KPEPIS) ir į ją perkeltos KPD paslaugos, kurios skirtos tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių paslaugų gavėjams: Lietuvos juridiniams ir fiziniams asmenims, užsienio šalių asmenims.

Projekto apimtyje sukurtos informacijos apie Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių valdymo priemonės ir su tuo susijusios KPD administracinės viešosios paslaugos. Įgyvendinus projektą paslaugų teikimas tapo spartesnis, informacija apie suteiktas paslaugas tapo ne tik lengvai pasiekiama, bet ir saugi. Taip pat pagerintas procesinis skaidrumas.

Projektas apima ne tik KPD centrinę būstinę, bet ir teritorinius padalinius. Projekto apimtyje sukurtos kultūros vertybių registro (KVR) ir KPEPIS sąsajos su vidinėmis KPD sistemomis: DVS ir FVAS ir net 6 sąsajos su valstybinėmis sistemomis ir registrais: VIISP, naudojama kaip e.paslaugų naudotojų autentifikavimo priemonė; VEPIS, ICPO, Infostatyba ir MVLS.

KPEPIS.ltKVR.KPD.lt

AB „SEB bankas“

Darbo užmokesčio, personalo valdymo, darbo laiko ir darbuotojų portalo sistemos diegimas

Projekto apimtyje įdiegtos Bonus personalo valdymo, darbuotojų portalo (savitarnos), darbo užmokesčio ir darbo laiko komponentės.

Sėkmingai atlikti sistemos vystymo darbai: sukurtas ir įdiegtas e. mokymų modulis.

Sukurtas unikalus technologinis sprendimas, pagreitinęs darbo užmokesčio skaičiavimą 10 kartų – 2200 darbuotojų skaičiavimai atliekami per 14 min.

Vidaus reikalų ministerija (VRM)

nDVS sukūrimas VRM užsakymu ir diegimas savivaldos įstaigose

VRM įgyvendindama projektą „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ įsigijo dokumentų valdymo sistemos (nDVS) sukūrimo, įdiegimo, sukonfigūravimo ir pritaikymo prie VIISP paslaugas. Projekto apimtyje UAB „Labbis“:

 • sėkmingai sukūrė dokumentų ir užduočių procesų valdymo funkcionalumą bei elektroninį parašą turinčią ir efektyviai savivaldybių paslaugų teikimo veikloje pritaikomą nDVS sistemą;
 • vienoje pilotinėje savivaldybėje įgyvendino technologinius darbus, apimančius elektroninių paslaugų procesus, sukonstruotus pasinaudojant VIISP infrastruktūra ir nauja nDVS.

UAB "Vičiūnų grupė"

Įdiegta darbo užmokesčio ir personalo valdymo sistema Bonus

Projekto metu sėkmingai įdiegti šie moduliai: darbo užmokesčio, darbo laiko, personalo ir savitarnos (darbo laiko ir darbuotojų portalas). Šios, sėkmingai įdiegtos, sistemos funkcionalumas leidžia apjungti visas su personalo, darbo laiko ir darbo užmokesčio valdymu susijusias sritis nuo darbuotojo darbinimo iki atleidimo. Projekto metu didelis dėmesys skirtas integracijai su įmonėje naudojama finansų ir apskaitos valdymo sistema MS Navision - duomenų mainai atliekami darbuotojo lygyje.

Projekto diegimo metu buvo iškeltos  ir sėkmingai įgyvendintos šios užduotys:

 • sukurti darbuotojų algalapius, skirtus spausdinimui  spaustuvėje: suformuoti  algalapį ir jį patalpinti į voką;
 • optimaliai išdėlioti darbo laiko pildymo funkcionalumą, kuris įgalintų  paprastai  ir greitai (su minimaliu klavišų paspaudimu) užpildyti tabelį;
 • sukurti ir įdiegti komandiruočių valdymo (prašymai, tvirtinimai, atmetimai ir pan.)  procesus.

UAB "Arvi" ir ko įmonių grupė

Darbo užmokesčio ir personalo valdymo sistemos diegimo projektas

Projekto apimtyje sukurtas ir įdiegtas sprendimas centralizuotai įmonių grupės personalo, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitai ir valdymui bei centralizuotam duomenų saugojimui.

Pagrindinis projekto iššūkis - surinkus bei išanalizavus visų grupės įmonių poreikius, sukurti ir suderinti  vieningus procesus, vienodą skaičiavimų metodiką bei duomenų struktūras. Projekto tikslai pasiekti naudojant standartines Bonus galimybes bei funkcijas.