IT Paslaugos

Patariame, padedame,
kartu randame taikliausius sprendimus.

Sklandus ir pilnai automatizuotas paslaugų valdymo procesas pagal tarptautinį paslaugų kokybės valdymo standartą ISO 20000-1.

Konsultavimas

Skiriame milžinišką dėmesį mūsų esamiems klientams. Esame įgyvendinę "vieno langelio" principą, įtraukiame klientus į problemų sprendimo procesus, nuolat juos informuojame.

Jūs gausite aukščiausio lygio kokybišką pagalbą nepriklausomai kokios sistemos Labbis4.PRO, Labbis4.PRO cloud, Konto, Bonus, Logas, Labbis4.PRO VSAFAS ar ankstesnių sistemos versijų vartotoju Jūs esate.

Pagalbos tarnyba veikia pagal ITIL metodiką: registruojami kreipiniai, šalinami gedimai, sekama darbų vykdymo eiga, atgalinis ryšys:

  • „Vieno langelio“ principas
  • Klientai dalyvauja sprendimo procese
  • Konsultavimas telefonu
Vystymas

Nenustebkite, jei vystymo paslaugas pasiūlysime anksčiau už Jūsų poreikius. 

Teikiame pasiūlymus ir įgyvendiname Labbis sukurtų sistemų vystymo ar naujo, tik Jūsų įmonei reikalingo, funkcionalumo, ar integracijų su trečiųjų šalių sistemomis kūrimo darbus.

PRIORITETAI
metodika konsultavimo procesų valdymui
  0 lygis 1 lygis 2 lygis 3 lygis
Reagavimo laikas,
darbo val.
4 4 4 2
Incidento išsprendimas,
darbo val.
48 24 16 8
Sistemos atstatymo laikas,
(Kritinė klaida)
darbo val.
12 8 6 2
Aptarnavimo vykdymo laikas
darbo val.
8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 22:00 8:00 - 17:00