Ataskaitų saugykla

Ataskaitų saugojimui ir konsolidavimui

Sistema skirta viešajam sektoriui ir jam pavaldžioms bei kontroliuojamoms įstaigoms palengvinant ataskaitų saugojimo ir konsolidavimo procesus.

X

Užsakymo forma

Pirmą mėnesį NEMOKAMAI išbandykite BONUS specialų pasiūlymą MINI. Užpildykite šią užsakymo formą ir per 1 d. d. atsiųsime specialiai Jums sugeneruotą nuorodą per kurią galėsite prisijungti prie sistemos. Po mėnesio, nepareiškus noro pratęsti darbą su sistema, ją automatiškai deaktyvuosime.


VSAKIS PATEIKTŲ ATASKAITŲ
saugojimui bei konsoliduotų ataskaitų rengimui

Užfiksuosime ir išsaugosime nekintantį ataskaitų rezultatą bei formą.

Ataskaitų saugykla ypač naudinga savivaldybių administracijoms bei jų finansų skyriams (iždui), ministerijoms ar kitoms viešojo sektoriaus institucijoms, turinčioms pavaldžias/kontroliuojamas įstaigas, teikiančias ataskaitas VSAKIS, kurios yra parengiamos FVAS priemonėmis arba MS Excel lentelėmis.

ATVIRA, FUNKCIONALI IR IŠBAIGTA SISTEMA,
lengvai pritaikoma Jūsų veiklai

Jūsų veiklai pritaikysime duomenų surinkimo procesus ir jų transformavimo algoritmus.

Ekranų modeliavimo įrankis leis parinkti norimus ekrane matyti laukus bei sudėlios juos pasirinkta tvarka. Užklausų kūrimo įrankis padės sukurti individualias ar grupei vartotojų skirtas užklausas bei patalpins jas užklausų bibliotekoje tolimesniam naudojimui.

Galėsite lengvai konfigūruoti ataskaitas: parinkti laikotarpius, įstaigas, duomenis, detalumą.

Nuolat vystoma, tobulinama ir palaikoma. Jokių rūpesčių dėl įstatymų kaitos.

Nuolatos vystoma ir tobulinama sistema, leidžiami tiek dideli, tiek maži naujinimo paketai pagal klientų poreikius bei įstatymų pokyčius.

FUNKCIONALUMAS - Paruošta daugiau nei 100 žemesnio lygio finansų bei biudžeto vykdymo ataskaitų

Duomenų surinkimas ir transformavimas

Galimybė aprašyti taisykles, pagal kurias surenkami, transformuojami ir talpinami į saugyklą duomenys.

Duomenys surenkami, transformuojami ir talpinami pagal parengtus ataskaitų šablonus. Tai pagalba įvedantiems apskaitą skirtingose FVAS bei MS Excel lentelėse.

Ataskaitų talpinimas iš MS Excel failų

Galimybė fiksuoti ir išsaugoti nekintamas ataskaitas bei duomenis sukurtus MS Excel failuose.

MS Excel duomenys yra nesaugūs ir gali būti pakeisti nesaugant koregavimo istorijos. Čia Jums pagelbės Ataskaitų saugykla.

Automatizuotas ataskaitų talpinimas į saugyklą iš Labbis VSAFAS

Sukurta nauja funkcija, leidžianti ataskaitą, pateiktą į VSAKIS, automatizuotai patalpinti ir į ataskaitų saugyklą, fiksuojant ataskaitos duomenis ir vaizdą.

Jūs visada turėsite ataskaitą, pateiktą VSAKIS ar valdančiai institucijai, netgi tada, jei būtų pakeisti duomenys FVAS sistemoje.

Konsolidavimas

Konsoliduotos atskaitomybės rengimas valdančiai institucijai (ministerijai) arba valdymo tikslais. Galimybė nustatyti sumavimo instituciją, kurioje, pasinaudojant sistemos funkcijomis, bus surenkami visų konsoliduojamų finansinių ataskaitų bei biudžeto vykdymo duomenys.

Greitai ir paprastai atliekami net patys sudėtingiausi konsolidavimo procesai.

Ataskaitų teisingumo tikrinimas

Realizuotos funkcijos, leidžiančios atlikti finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų korektiškumą ir loginę kontrolę.

Jokių klaidų. Palyginsime ataskaitas tarpusavyje ar su Jūsų pateiktomis konstantomis.

Ataskaitų sąrašas

Sukurta galimybė talpinti daugiau nei 100 skirtingų žemesnio lygio finansų bei biudžeto vykdymo ataskaitoms parengti reikalingų ataskaitų šablonų.

Turėsite išsamų ataskaitų paketą konsolidavimui ar teikimui VSAKIS.

Informavimas

Galimybė automatizuotai siųsti el. pranešimus ataskaitų teikėjams apie pastebėtas klaidas.

Jokio darbo dubliavimo. Automatizuotai išsiųsime pranešimus pavaldžioms ar kontroliuojamoms įstaigoms su detaliu klaidos aprašymu.

Spausdinimas

Galimybė suformuoti ir atspausdinti biudžeto vykdymo ar finansines ataskaitas, ataskaitų atskiras eilutes ar stulpelius, filtruoti pagal įstaigas, periodus, rodiklius ir kitus parametrus.

Spausdinsite tik tai, ko Jums reikia.

Būsenos valdymas

Ataskaitos gali įgyti šias būsenas: patalpinta, patikrinta, patvirtinta ir uždaryta. Būsenas gali valdyti sistemos naudotojas.

Vizualiai pateikiamas ataskaitų būsenų žemėlapis pagelbės Jums nepasimesti tarp daugybės ataskaitų.

Koregavimas

Galimybė įterpti, papildyti ar koreguoti finansinių ataskaitų arba biudžeto vykdymo duomenis.

FVAS ataskaitas galėsite papildyti ar pakoreguoti ir svarbiausia – tai bus išsaugota.

Peržiūra

Sukurta skleidimo (angl. drill down ) funkcija, leidžianti aukščiausio sumavimo lygio duomenis detalizuoti iki žemiausio lygio ją sudarančių duomenų.

Taupys Jūsų laiką analizuojant rezultatus ar ieškant klaidų.