Darbo užmokestis

Šioje sistemoje yra aprašomas ir vykdomas darbo užmokesčio skaičiavimas: nustatoma kaip yra apskaičiuojamas avansas, nedarbingumo pašalpa, atsiskaitymas su atleidžiamu darbuotoju, apmokėjimas už priverstinę prastovą, etatinis darbo užmokestis ir premijos bei priedai, kurie gali būti skaičiuojami pagal finansavimo šaltinius,projektus, sąmatas. Taip pat suformuojami mokėjimo dokumentai, suvestinės ataskaitos, deklaracijos SoDrai bei valstybinei mokesčių inspekcijai ir kt., perduodami duomenys į FVAS.

Darbo užmokesčio skaičiavimo taikomoji sistema yra unikali informacinių sistemų rinkoje, vertinant ją pagal žemiau išvardytus kriterijus:

 • funkcionalumą;
 • plečiamumą ir pritaikomumą;
 • technologinį sprendimą.
X

Užsakymo forma

Pirmą mėnesį NEMOKAMAI išbandykite BONUS specialų pasiūlymą MINI. Užpildykite šią užsakymo formą ir per 1 d. d. atsiųsime specialiai Jums sugeneruotą nuorodą per kurią galėsite prisijungti prie sistemos. Po mėnesio, nepareiškus noro pratęsti darbą su sistema, ją automatiškai deaktyvuosime.


FUNKCINĖS GALIMYBĖS

Užfiksavus visą reikiamą informaciją, sistemos naudotojai galės atlikti ne tik standartines darbo užmokesčio skaičiavimo, bet ir daugybę papildomų funkcijų.

Pagrindinės sistemos priemonėmis atliekamos funkcijos

Informacijos įvedimas:

 • Tvarkoma informacija apie įstaigos tarnautojus ir darbuotojus. Galima aprašyti neribotą kiekį asmens požymių.
 • Automatinė sąsaja su VATARAS – nereikalaujanti jokio duomenų dubliavimo.
 • Tvarkoma informacija apie įmonės organizacinę struktūrą. Yra galimybė aprašyti vienos įstaigos, arba jei apskaita vedama centralizuotai, ir pavaldžių įstaigų struktūras.
 • Suvedama normatyvinė informacija, susijusi su darbo užmokesčio skaičiavimu.
 • Tvarkoma informacija apie darbo užmokesčio skaičiavimui reikalingus sumų tipus (priskaitymus, mokesčius, atskaitymus, normatyvus, tarifus pedagogams).
 • Tvarkoma informacija apie priskaitymus ir atskaitymus. Priskaitymai arba atskaitymai gali būti vienkartiniai arba skaičiuojami kas mėnesį. Priskaitymą arba atskaitymą galima suformuoti naudojant „paruoštukus“ – iš anksto aprašytas taisykles. Nurodomas kompensuojamasis vidutinis užmokestis ankstesnėse darbovietėse.
 • Atskaitymus galima nukreipti tam tikram atskaitymų gavėjui. Atskaitymo gavėjas gali būti organizacija arba fizinis asmuo, išmokos gali būti vykdomos per įmonės kasą, pervedamos į banko sąskaitą arba kortelę.

Darbo užmokestis:

 • Skaičiuojamas darbo užmokestis. Gali būti skaičiuojamas vieną arba du kartus per mėnesį.
 • Skaičiuojamas darbuotojų, dirbančių keliose pareigose, pajamų mokestis.

Atostogos:

 • Registruojamos darbuotojų atostogos.
 • Vykdomas atostoginių skaičiavimas. Priskaitymas gali būti suformuotas automatiškai iš atostogų plano, grafiko arba įvestas rankiniu būdu. Sumas už dirbtą laiką galima skaičiuoti arba ne.
 • Atostogos gali būti skiriamos dalimis, atostoginius galima skaičiuoti pagal tą patį arba skirtingą vidurkį.
 • Galima užregistruoti darbuotojo atšaukimą iš atostogų.

Nedarbingumas:

 • Registruojami nedarbingumo pažymėjimai.
 • Galimi tęstiniai nedarbingumo pažymėjimai.
 • Pagal nedarbingumo pažymėjimus suformuojami nedarbingumo pašalpų priskaitymai.

 Mokėjimai:

 • Formuojamos avanso išmokos. Avanso išmokos gali būti formuojamos pagal algose nurodytą dydį, taip pat gali būti įvestos ir rankiniu būdu.
 • Vykdant visų tipų skaičiavimus, suformuojami atitinkami mokėjimo dokumentai.
 • Mokėjimo dokumentą galima koreguoti (keisti pavadinimą, perkelti išmokas tarp mokėjimo dokumentų). Vykdomas mokėjimo dokumento patvirtinimas, po kurio nebegalima keisti jo informacijos.
 • Išmokas galima išmokėti su centais, arba be jų, centus perkeliant į kitą mėnesį.
 • Pareigoms, algoms, priskaitymams ir atskaitymams, tarifams ir atostogoms galima registruoti dokumentinį pagrindą.

Ataskaitos:

 • Paruošiamos ataskaitos: mokėjimo dokumentai (žiniaraščiai, darbo užmokesčio lapeliai, bankinio mokėjimo pavedimai), ataskaitos Sodrai, ataskaitos mokesčių inspekcijai.
 • Statistinės suvestinės. Galima aprašyti reikalingas suvestines. Informacija bus pateikiama pagal tam tikrą šabloną.

Savitarnos portalas darbuotojams:

 • Darbuotojas gali peržiūrėti asmeninę informaciją internetu.

Sistemos valdymas:

 • Informacijos apsauga vykdoma naudojant vaidmenis: kiekvienam vartotojui suteikiamas atitinkamas vaidmuo, leidžiantis dirbti tik su tam tikra informacija.
 • Vykdomas auditas: galima peržiūrėti kas, kada ir kaip pakeitė priskaitymų arba atskaitymų, apskaičiuotų sumų ir išmokų informaciją.

PLEČIAMUMAS IR PRITAIKOMUMAS

Pritaikomumas įstaigos veiklai

 • Vienos įstaigos darbo užmokesčio skaičiavimui.
 • Centralizuotam didelio kiekio įstaigų darbo užmokesčio skaičiavimui.
 • Švietimo įstaigų darbo užmokesčio skaičiavimui pagal tarifines lenteles.

Pritaikomumas vartotojui

Sąsajos dizainas ir kalbos, informacijos paieška ir peržiūra, spausdinimo valdymas, modeliuojami dokumentų šablonai, konfigūruojama darbuotojo kortelė, papildomi registrai ir laukai – valdomi konfigūravimo įrankių pagalba. Jokio programavimo – visa tai atliks sistemos administratorius.

TECHNOLOGINIS SPRENDIMAS

3 lygių technologija

Dėl naudojamos 3 lygių technologijos: vartotojas, verslo logika, duomenys, sistema yra instaliuojama tik tarnybinėje stotyje, darbo vietose nėra įrašomi jokie sistemos komponentai ir, svarbiausia - sistema pasiekiama per interneto naršyklę.

Auditas – saugumo kontrolei ir prevencijai

Visada žinosite kas, kada ir ką atliko sistemoje.

Sąsajos, nereikalaujančios jokio duomenų importo ar eksporto.

Yra sukurtos ir praktikoje išbandytos sąsajos su dauguma FVAS sistemų, eksploatuojamų Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigose (Labbis4.VSAFAS, Navision, SAP, Oracle EBS); Sodra, VMI, komercinių bankų sistemomis; praėjimo kontrolės (vartelių) sistema.

Greitaveika - mes radome sprendimą

Centralizuoto 100 įstaigų darbo užmokesčio skaičiavimas trunka tik 10 min.